Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

a koordinace BOZP na staveništi

BOZP

Systém ISO 45001

Odborná způsobilost v prevenci rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Prevence rizik BOZP
Odborná způsobilost v prevenci rizik bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Bezpečnost práce na staveništi
Odborná způsobilost koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Naší kompetencí je

• Vzdělání
• Odborná způsobilost
• Vlastní zkušenost z řízení průmyslových společností, municipalit, finančních institucí apod.
• Vlastní zkušenost z řízení malých a středních firem.
• Úspěšná a dlouhodobá poradenská praxe u společností a organizací (nadnárodní společnosti, tuzemské společnosti).
• Znalost celého procesu od zavedení udržování a certifikaci jednotlivých systémů včetně jejich integrace.
• Řízení bezpečnosti práce.

Vybrané reference: Ředitelství silnic a dálnic ČR, E. ON, ČR, E.GD, ČR, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Povodí Moravy, a.s., Město Zlín

Krizové řízení – havarijní plánování

• Metodická činnost
• Studie

Vybrané reference: Ministerstvo životního prostředí ČR, Ministerstvo zemědělství ČR, Okresní úřad Kroměříž

Koordinace BOZP na staveništi

Webové stránky pro PlánBOZP se připravují.