Certifikace systémů managementu

Jednou ze základních kompetencí společnosti XANTE s.r.o. je certifikace společnosti.

Certifikace systémů managementu

Z důvodů nestrannosti neprovádíme certifikaci systémů managmentu (ISO).
Zprostředkujeme a doporučíme certifikační orgány s příslušnou akreditací dle vašich požadavků.

Naší kompetencí je

• Dlouhodobá spolupráce s národním akreditačním orgánem - Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. spočívající zejména v odborném
posuzováním plnění požadavků kreditačních norem u českých i zahraničních certifikačních orgánů s českou akreditací,
• Znalost akreditačních norem a tím i celého procesu certifikace,
• Přednášková činnost,
• Znalost mezinárodních pravidel (IAF) pro akreditaci i certifikaci.

Znalecká činnost

Kompetence je dána zejména

• Předepsaným vzdělám
• Dlouhodobou zkušeností oborů, které jsou předmětem znalecké činnosti
• Splněním požadavků na znalce
• Bezúhonností
• Jmenováním znalcem
• Nezávislostí a nestranností

Znalecká činnost je vykonávána zpravidla na základě požadavků

• Soudů
• Odborných institucí
• Advokátů