Podnikové řízení

řízení společností, institucí, obcí municipalit

Systémy managementu jsou každé organizaci vždy jedinečné.

Využití systémových norem ISO může vytvořit základnu pro poskytování důkazů.

Jejich integrace do vlastního systému řízení je obvykle prospěšné.

ISO 9001

Ředitelství silnic a dálnic ČR, E. ON, ČR, E.GD, ČR, Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, Povodí Moravy, a.s., Město Zlín, SKANSKA dopravní stavby, a.s. HOLCIM Nord Danube.

ISO 14001

Standardizovaný široce použitelný systém řízení životního prostředí.

ISO 45000

Standardizovaný široce použitelný systém řízení bezpečnosti práce.

Naší kompetencí je

• Vzdělání
• Odborná způsobilost
• Vlastní zkušenost z řízení průmyslových společností, municipalit, finančních institucí apod.
• Vlastní zkušenost z řízení malých a středních firem.
• Úspěšná a dlouhodobá poradenská praxe u společností a organizací (nadnárodní společnosti, tuzemské společnosti).
• Znalost celého procesu od zavedení udržování a certifikaci jednotlivých systémů včetně jejich integrace.

Činnosti spojené s certifikací

• Vstupní analýza
• Zavedení systémů
• Účast při certifikaci
• Následní spolupráce při udržování systémů, zejména provádění interních auditů ve standardu certifikačních auditů.
• Další související služby dle požadavku zákazníka
Pozn. Systémy jsou prospěšné i bez certifikace, tu je možné kdykoliv získat následně.

Vše společnĚ

Jednotlivé certifikovaltelné systémy řízení je možné realizovat odděleně i integrovaně. Již je dokončena aktualizace všech norem tak, aby jednotlivé systémy řízení byly jednoduše integrovány, čímž je dosaženo významného synergického efektu. Do systému lze integrovat další interní požadavky jako jsou např. koncernové standardy apod.

Vybrané reference: SKANSKA DS (dopravní stavby), Konstruktiva Konsit, Wachal , Holcim ČR, SR